پزشکی ورزشی

پزشکی ورزشی شکاف بین علم و عمل را در ارتقاء ورزش و سلامتی و ارزیابی علمی، مطالعه و درک عملکرد ورزشی ایجاد می کند. ویژگی های پزشکی ورزشی عبارتند از: پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی، ورزش برای سلامتی، دارو های ورزشی و توصیه هایی برای تمرین و تغذیه پزشکی ورزشی که به عنوان یک مرجع عالی برای پزشکان، متخصصان پزشکی ورزشی، فیزیولوژیست های ورزشی، پزشکان تیم و مربیان طراحی شده است، بر مقالات و پژوهش های قطعی و جامع تمرکز دارد که ادبیات فعلی را تفسیر و ارزیابی می کند تا منطق و کاربرد آنها ارائه شود. این دسته از سایت آلبا اسپرت مجموعه ای از ویژگی ها را ارائه می دهد که برای افزایش دید و آگاهی ورزشکاران طراحی شده است. هر مقاله با یک خلاصه نکات کلیدی همراه است و یک مرور کلی کارآمد از محتوا را برای خوانندگان ارائه می دهد. مقالات ممکن است با زبان ساده همراه شوند تا به خوانندگانی که از دانش کافی برخوردارند، اما در زمینه آن تخصص کافی ندارند، مطالب علمی و مفاهیم کلی مقاله را بفهمند.

جدیدترین ها